Červenec 2015

Loučím se

21. července 2015 v 8:12 | Lucie Mészárosová |  Láska


LOUČÍM SE

V srdci nadále prázdnota,
v hlavě chaos a zmatek,
ztráta smyslu života,
hledání zavřených vrátek.

Skrytý hněv na nadpozemské síly,
tvá ztráta i nadále trhá mi žíly.
Osud si s našimi emocemi hrál,
proč mi tě nadělil, ale brzy i vzal.

Pustota skličující,
ztráta části sebe,
cítíc se nevěřící,
srdce žádá tebe.

Buď šťasten ať jsi kdekoli,
tvá část žije v mém srdci,
věřím, že vše jednou přebolí,
a opět ujmu se své moci.

Dal jsi mi vše, co jsi měl,
lásku, přátelství i oporu,
osud to tak nejspíš chtěl,
vztyčit nezdolatelnou závoru.

Dnes je čas řici si Sbohem,
i přestože to u srdce bolí,
nelze vše vyjádřit slovem,
čas však rány jednou zhojí.

Jednoho dne se možná opět sejdeme,
budeme spolu opět šťastni bok po boku,
prozatím na tento okamžik mysleme,
může mu předcházet celá řada roků.





foto: http://www.imagesbuddy.com/img/bye/page/11/


Šero

13. července 2015 v 15:23 | Lucie Mészárosová |  Příroda
ŠERO

Venku šero, mraky zahalily nebe,
a mně tisíce myšlenek u srdce zebe.
Vítr si hraje, koruny stromů se chvějí,
ptáčci je neopustili a nadále písně pějí.

Nech se chvíli jejich tónem vést,
obavy na plecích nesmíš nyní nést.
Oprosti se na chvíli od okolního světa,
vnímej jen vůně toho, co vněm vzkvétá.

Vnímej svůj dech, zhluboka nádech,
zachovej klid, nasaj plně okolní síly,
pěj o svých úspěších, avšak i pádech,
neboť bez nich bychom zde též nebyly.

Starosti s výdechem nechej plout,
uvolni se, vnímej pouze své tělo,
zbav se veškerých skličujících pout,
na kterých tělo nikoli duše tkvělo.



foto: http://fotky.sme.sk/fotka/61825/sero





Nikdy neříkej nikdy...

3. července 2015 v 10:43 | Lucie Mészárosová |  Nikdy
NIKDY

Leč chtěl bys, možné to zatím není,
včerejšek v dáli a dnešek leccos mění.
Napravit své chyby, změnit svůj směr,
nikdy nedopustit to, na čem jsi tkvěl.

Na moment spatřit toho, jenž jsi miloval,
bez něhož jsi sám na světě nyní putoval.
Jeden pohled, dotek či pouhé jedno slovo,
by nikdy neznamenalo málo, nýbrž mnoho.

Nepocítit bolest, která je skličující,
vidět pouze lidi šťastné a neumírající.
Nikdy nepoznat samotu ani smutek,
udělat pro sebe i druhé dobrý skutek.

Nevidět slzu stékat po nevinných tvářích,
neštěstí, samotu, beznaděj vnímat za hřích.
Mít v blízkosti někoho, kdo je ti vždy oporou,
čišící radostí, láskou, přátelstvím a pokorou.

Nikdy neříkej nikdy, nebýt pouze tři slova,
ale naděje, že se naskytne příležitost nová.
Získat novou šanci, dát životu opět smysl,
pocítit zdravé tělo, ducha, ale i mysl.




foto: http://www.justjoyministries.com/a-cup-of-tea-with-carol/2013/01/14/never-give-up






Bok po boku

3. července 2015 v 9:14 | Lucie Mészárosová |  Milovat
BOK PO BOKU

Zvláštní pocit chvění,
možná leccos změní.
Chyť se a nepouštěj,
chybuj, ale odpouštěj.

Přistup o krok blíže,
nech se srdcem vést,
zbav se vnitřní tíže,
starosti smíš smést.

Bok po boku společně,
vše jde zvládat snáze,
je tomu tak skutečně,
pocítíš se ctně a blaze.

Doteky blížit se srdcím,
splynout v jedno tělo,
řici, navždy se tě držím,
by nádherně nyní znělo...



foto: http://www.veronikakovarova.cz/wp-content/uploads/2014/08/clanok_foto_615.jpg


Komentáře/Odezvy

3. července 2015 v 8:29 | Lucie Mészárosová |  PUBLIKACE
Dobré ráno všem :-)

Jelikož si vážím každého názoru, ať už ponechaného přímo na mém webu, ale i názorů obdržených na jiných stránkách, kde publikuji, rozhodla jsem se zde vložit pár názorů, které jste mi zanechali u mých příspěvků na serverech:

zdroj: www.basne.cz


zdroj: www.liter.cz